O Fundacji

FUNDACJA PRO ECONOMICO BONO

Kompleksowo działamy na czterech płaszczyznach, określonych strukturą organizacyjną przy pomocy pionów.

PION EKONOMII BEHAWIORALNEJ

I Wykluczenie zawodowe osób uzależnionych (uzależnienie od zaciągania kredytów – KREDYTOHOLIZM) i prewencja w zakresie zadłużania się. Działania wymierzone w kierunku tych osób to: przygotowany pierwszy w Polsce Kwestionariusz do Badania Uzależnienia od Zaciągania Kredytów (KBUZK), nazywany także Kwestionariuszem Badania Kredytoholizmu (KBK), który stwierdza czy dana osoba jest kredytoholikiem, szkolenia i warsztaty z uzależnienia od zaciągania kredytów (z kredytoholizmu), powołana pierwsza w Polsce Grupa Wsparcia Anonimowi Kredytoholicy (AK), oraz przygotowany program szkoleń i warsztatów z zarządzania budżetem domowym, z doradztwa zawodowego, szkolenia z przedsiębiorczości i pisania biznes planów a także dla osób , które zdecydują się na założenie swojej działalności pomoc w napisaniu biznes planu na rozpoczęcie działalności.

PION PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

II Warsztaty z przedsiębiorczości dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Problem braku emerytury oraz niewydolności systemu emerytalnego dotknął już pokolenia X,Y i Z. Dlatego najmłodsi od samego początku powinni mieć świadomość tego problemu i jak najszybciej przystosowywać się do nowej rzeczywistości. Warsztaty mają na celu rozwój cech ułatwiających życie zarówno przyszłemu pracodawcy, jak i przyszłemu pracownikowi tj.: postawę proaktywną, umiejętność oceny ryzyka i gotowość do jego podjęcia, bycie elastycznym, umiejętność pracy w zespole, dostrzeganie szans i ich wykorzystywanie, innowacyjność, kreatywność czyli cechy kształtujące postawę przedsiębiorczą. Wszystkie nasze projekty są dostosowane merytorycznie do wieku beneficjentów.

PION EDUKACJI FINANSOWEJ I ROZWOJU PRODUKTÓW

III Seniorzy, Silver Generation i Produkty Finansowe. Warsztaty z zarządzania budżetem domowym, unikania ryzykownych inwestycji finansowych (piramidy finansowe), odwróconej hipoteki, niebezpieczeństwa dot. życia na kredyt (spirale finansowe), digitalizacji produktów finansowych i związanych z nimi zmianami, oraz tworzenia nowych produktów mających na celu pomoc osobom zadłużonym. Tylko edukacja finansowa uczy podejmowania racjonalnych wydatków i oszczędzania.

PION INŻYNIERII I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

IV Odnawialne Źródła Energii to przyszłość, która tworzy się na naszych oczach. Warsztaty, szkolenia, konferencje, seminaria i prelekcje z inżynierii skoncentrowane głównie na odnawialnych źródłach energii, elektryce, audycie energetycznym, termomodernizacji, budownictwie energooszczędnym i pasywnym to obszary, które powinni znać wszyscy. Odejście od paliwa kopalnego na rzecz paliw odnawialnych jest technologiczną rewolucją. Dodatkowo nie należy zapominać o elektromobilności, magazynach energii, technologii wodorowej, atomowej i fuzji termojądrowej, które będą uzupełnieniem obszarów energii odnawialnej.

Współpracujemy z Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

SANATORS sp. z o.o. w obszarze restrukturyzacji

Wyższą Szkołą Biznesu National – Luis University w obszarze edukacji

Green Globe Energy w obszarze odnawialnych źródeł energii

Jesteśmy Partnerem Wrocławskiej Karty Seniora

oraz, Członkiem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

oraz do Rejestru Agencji Narodowych Komisji Europejskiej, zarządzającej działaniami w ramach Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

ZARZĄD:

prof. hon. dr inż. dr h.c. Robert Jeżewski, MSEE, MBT, GDip
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PIONU EDUKACJI FINANSOWEJ I ROZWOJU PRODUKTÓW
DYREKTOR PIONU INŻYNIERII I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Dyplomant Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – akredytacja AACSB (dr n. ekon.), oraz Politechniki Częstochowskiej (mgr inż. elektroenergetyki). Absolwent studiów podyplomowych Trener Biznesu w WSB we Wrocławiu, Handlu Zagranicznego na AE we Wrocławiu, oraz Odnawialnych Źródeł Energii na Politechnice Świętokrzyskiej. Profesor honorowy (prof. hon.) California Church and University Institute w Tampa (FL), oraz doctor honoris causa (dr h.c.) Abide University w Los Angeles (CA). Ukończył także Business for All na Harvard Business School Publishing, oraz Szkołę Giełdową i Zarządzanie Projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Obecnie słuchacz studiów podyplomowych Master of Business Administration na Academy Europe Open University w Hannover, oraz programu Financial Markets na Yale University; b. profesor i Prorektor Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej, aktualnie profesor i Prezydent Universitas Technica et Humanitasis. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze bankowym, energetycznym i szkolnictwie wyższym. Wolny czas spędza na przygotowaniach do triathlonu i raftingu, a zimą na nartach.

RADA DYREKTORÓW

mgr inż. Tomasz Kacyk
DYREKTOR PIONU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
mgr Paweł Kaleta
DYREKTOR PIONU WYKLUCZENIA ZAWODOWEGO I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

RADA FUNDACJI:

mgr Łukasz Jarosz
PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDACJI

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, oraz psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Trener Biznesu w WSB we Wrocławiu. Zawodowo związany z dotacjami unijnymi, oraz branżą szkoleniową. Interesuje się polityką a wolny czas spędza przy dobrej książce.

mgr Aneta Wolak
CZŁONEK RADY FUNDACJI

Absolwentka kierunku matematyka i informatyka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zawodowo związana z sektorem bankowym, gdzie zajmuje się analizami. Prywatnie lubi spędzać czas w górach. Interesuje się grami strategicznymi.

lic. Jacek Michalski
CZŁONEK RADY FUNDACJI

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Turystyka i Rekreacja. Zawodowo związany z branżą logistyczną i spedycyjną. Maratończyk i pasjonata długodystansowych wędrówek górskich. Posiadacz diamentowej odznaki za zdobycie Głównego Szlaku Sudeckiego.