Inicjatywy PEB

1) Inicjatywa Klub Pokrewnych Dusz Pro Economico Bono to inicjatywa powstała w wyniku doświadczeń związanych z funkcjonowaniem organizacji. Podczas niezliczonej ilości spotkań mających na celu ciągle podwyższanie jakości organizowanych projektów, na swojej drodze spotykaliśmy ogromną liczbę osób, które utożsamiały się z celami statutowymi fundacji ale też posiadały  wiedzę, która niekoniecznie jest tożsama z celami statutowymi fundacji. Jednak potencjał jaki mają te osoby, nie pozwoliły nam przejść obojętnie i pozostawić tematu bez echa.

Dlatego została podjęta decyzja o powołaniu do życia inicjatywy pod nazwą Klub Pokrewnych Dusz Fundacji Pro Economico Bono (w skrócie Klub Pokrewnych Dusz PEB), która skupia w swoich szeregach ludzi o unikatowej wiedzy, którzy  chcą tą wiedzą dzielić się z innymi.

Wśród swoich sojuszników zasilających Klub Pokrewnych Dusz PEB mamy zarówno umysły ścisłe jak i humanistyczne, osoby o zróżnicowanej mieszance etniczno- kulturowo-wyznaniowej.

Szeregi Klubu Pokrewnych Dusz PEB mogą zasilić osoby, które czują potrzebę podzielenia się z innymi swoją wiedzą, oraz utożsamiają się z celami statutowymi fundacji Pro Economico Bono.

Wszystkich zainteresowanych współpracą zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: proeconomicobono@gmail.com

2) Inicjatywa Działaj lokalnie, rozwijaj się globalnie to także inicjatywa powstała w wyniku doświadczeń związanych z funkcjonowanie organizacji. Spotykając się i rozmawiając z lokalną społecznością, byliśmy świadkami wielu projektów inspirowanych chęcią bezinteresownego pomagania, których autorami były nieformalne grupy składające się z dzieci, młodzieży, dorosłych lub po prostu ludzi wielkiego serca.

Ich obszar działania jest niewielki i mocno ograniczony terytorialnie, dlatego czasem ciężko jest im wyjść poza te granice, które często wyznaczone są wielkością projektu  i posiadanych zasobów.  Jednak są to akcje bardzo szczytne bo tworzone przez ludzi wielkiego serca, którzy chcą bezinteresownie pomagać innym.

Dlatego Fundacja Pro Economico Bono postanowiła wspierać takie akcje poprzez nadawanie im swojego patronatu, udzielanie wsparcia finansowego, oraz propagowanie ich za pomocą swoich kanałów komunikacji do jak największej liczby osób, które mogą te akcje wesprzeć.

Wierzymy, że działając i niosąc pomoc lokalnie jesteśmy w stanie wszyscy razem rozwinąć projekt i osiągnąć zamierzony efekt, dzięki efektowi skali. Bo każdy z nas ma w sobie pierwiastek dobra i tylko ze sobą współpracując, działając jak jeden, wielki organizm,  jesteśmy w stanie dokonywać niewyobrażalnych rzeczy.

3) Inicjatywa Centrum Cyfrowego Senior@ została utworzona przez Fundację Pro Economico Bono wraz z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów – Cyfryzacja w ramach projektu Cyfrowy Klub Senior@, realizowanego w ramach zadania publicznego Cyfrowe Kluby Seniora.

Internet a także rozwój aplikacji jest najtrudniejszy do zaakceptowania i czynnego używania przez seniorów. Wynika to z mniejszego tempa przyswajania wiedzy, ale też ostracyzmu tej grupy społecznej. Na szczególną uwagę zasługuje gwałtowny postęp technologiczny i rozwój rynku nowych technologii, zwłaszcza informacyjno-komunikacyjnych. Współczesne systemy społeczno-gospodarcze społeczeństwa, a także państwa są uzależnione od technologii.

Umiejętność korzystania z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych staje się koniecznością, a jej brak skutkuje ostracyzmem i społecznym wykluczeniem. Większość starszych osób boi się korzystania z nowoczesnej bankowości i usług cyfrowych. Nie zna możliwości i boi się tego co nieznane.

Celem Centrum Cyfrowego Senior@ jest zmiana sposobu myślenia i przeformułowania sposobu postrzegania nowoczesnych urządzeń jako zagrożenia, że są niebezpieczne.

Seniorzy w ramach Centrum Cyfrowego Senior@:

  • poznają czym są nowe technologie, dzięki cyklicznym szkoleniom, warsztatom, debatom z udziałem branżowych  ekspertów,
  • wiedzą jak bezpiecznie korzystać z nowych technologii wykorzystywanych m.in. w bankowości (e-bankowość, m-bankowość), oraz produktów finansowych (karta kredytowa, limit w ROR, karta debetowa, polecenie zapłaty, przelew bankowy, itp.),
  • wiedzą jak korzystać z Internetu, aplikacji mobilnych, a także nowoczesnych usług cyfrowych za pomocą komputera i smartfona,
  • pomoc w ramach pełnienia dyżuru i wsparcia teleinformatycznego:
  1. infolinia: +48 608 898 586 czynna w godz. 10 -16
  2. e-mail: proeconomicobono@gmail.com (całodobowo)